சனி, 9 மே, 2020

வடக்கு-கிழ- மாகாண சபை 04.06.1981 மாவட்ட அபிவிருத்திச் சபைத் தேர்தல் முடிவுகள்


04.06.1981இல் நடைபெற்ற மாவட்ட அபிவிருத்திச் சபைத் தேர்தல் முடிவுகள்

யாழ் மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 23,302
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 2,63,369 - 10 ஆசனங்கள்
அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் 21,682
சுயேட்சை 7,646
நிராகரிக்கப்பட்டவை 4,332

மன்னார் மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 14,713 - 2 ஆசனங்கள்
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 16,459 - 2 ஆசனங்கள்
அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1,511
நிராகரிக்கப்பட்டவை 169

வவுனியா மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 10,976 - 2 ஆசனங்கள்
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 18,048 - 2 ஆசனங்கள்
அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் 268
நிராகரிக்கப்பட்டவை 527

முல்லைத்தீவு மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 8,451 - 2 ஆசனங்கள்
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 13,815 - 2 ஆசனங்கள்
அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் 650
நிராகரிக்கப்பட்டவை 178

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 34,664 – 1ஆசனம்
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 74,302 - 2 ஆசனங்கள்
சுயேட்சை 16,698
நிராகரிக்கப்பட்டவை 1,902

அம்பாறை மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 91,247 – 3ஆசனங்கள்
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 37,875 – 1 ஆசனம்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 3,655

திருகோணமலை மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 42,388 - 1 ஆசனம்
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 44,692 - 1 ஆசனம்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 1,674

கொழும்பு மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 2,66,424 – 12 ஆசனங்கள்
அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் 12,386
சுயேட்சை 78,912 – 4 ஆசனங்கள்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 54,815

நாடாளாவிய ரீதியில்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 15,15,100 – 119 ஆசனங்கள்
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 4,68,560 - 20 ஆசனங்கள்
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி 9,951
(மாத்தளையில் மட்டும் போட்டியிட்டது.)
அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் 36,497
சுயேட்சை 5,15,571 – 17 ஆசனங்கள்
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,64,437

19.12.1988 இல் நடைபெற்ற புதிதாக இணைக்கப்பட்ட வடக்கு-கிழக்க மாகாண சபைக்கான தேர்தல் முடிவுகள்

அம்பாறை மாவட்டம்

ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 28,983 - 9 ஆசனங்கள்
ஈபிஆர்எல்எப் 7,968 – 4 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 7,300 – 1 ஆசனம்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 2,631

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

ஈபிஆர்எல்எப் 1,26,946 – 8 ஆசனங்கள்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 42,100 - 3 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 756
நிராகரிக்கப்பட்டவை 2,734

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ஈபிஆர்எல்எப் போட்டியின்றி 19 ஆசனங்களைக் கைப்பற்றியது.

கிளிசொச்சி மாவட்டத்தில் ஈஎன்டிஎல்எப் போட்டியின்றி 3 ஆசனங்களைக் கைப்பற்றியது.

மன்னார் மாவட்டத்தில் ஈபிஆர்எல்எப் போட்டியின்றி 5 ஆசனங்களைக் கைப்பற்றியது.

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் ஈஎன்டிஎல்எப் போட்டியின்றி 5 ஆசனங்களைக் கைப்பற்றியது.

திருகோணமலை மாவட்டம்

ஈபிஆர்எல்எப் 42,530 – 5 ஆசனங்கள்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 35,502 - 5 ஆசனங்கள்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 2,377

வவுனியா மாவட்டத்தில் ஈஎன்டிஎல்எப் போட்டியின்றி 4 ஆசனங்களைக் கைப்பற்றியது.

வடக்கு-கிழக்கு மாகாண சபைக்கான தேர்தல் மொத்த வாக்குகள்

ஈபிஆர்எல்எப் 2,15,230 – 41 ஆசனங்கள்

ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 1,68,038 - 17 ஆசனங்கள்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 8,056 – 1 ஆசனம்

ஈஎன்டிஎல்எப் - 12 ஆசனங்கள்


2008இல் நடைபெற்ற கிழக்கு மாகாண சபைத் தேர்தல் முடிவுகள்

UNITED PEOPLE'S FREEDOM ALLIANCE 3,08,886 - 20 ஆசனங்கள்

UNITED NATIONAL PARTY 2,50,732 - 15 ஆசனங்கள்

PEOPLE'S LIBERATION FRONT 9,390 - 1 ஆசனம்

TAMIZH DEMOCRATIC NATIONAL ALLIANCE 7,714 - 1 ஆசனம்

EELAM PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY 5,418

UNITED SOCIALIST PARTY 2,548

EELAVAR DEMOCRATIC FRONT 2,275

UNITED NATIONAL ALLIANCE 579

PEOPLE'S FRONT OF LIBERATION TIGERS 383

AKILA ILANKAI TAMIL UNITED FRONT 378

NAWA SIHALA URUMAYA 312

JATHIKA SANGWARDHENA PERAMUNA 189

SINHALAYE MAHASAMMATHA BHOOMIPUTRA PAKSHAYA 109

MUSLIM LIBERATION FRONT 39

SRI LANKA NATIONAL FRONT 30

SRI LANKA PROGRESSIVE FRONT 26

RUHUNU JANATHA PARTY 14

THE LIBERAL PARTY 3

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக