வியாழன், 14 அக்டோபர், 2010

தீவுப்பகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

தீவுப்பகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 
காவலூர் தொகுதியின் தேர்தல் முடிவுகள்(1947----1977)
காவலூர் தொகுதியின் தேர்தல் முடிவுகள் (அனைத்தும்) 1947 தேர்தல் அல்பிரட் தம்பையா -தராசு-5,553 31.01% எ.வீ .குலசிங்கம்.கை .தமிழ் காங்கிரஸ் 5,230 29.21% கே.அம்பலவாணர்-குடை 3701W.துரைசாமி .சைக்கிள் 2,438 13.62% J.C. அமரசிங்கம் விளக்கு 981 5.48% சரியான வாக்குகள் 7,902 100.00% நிராகரிப்பு 502 மொத்தம் 18,404 பதிவில் உள்ளவை 33,045வாக்களிப்பு வீதம் 59 .௬௭------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1952 தேர்தல்அல்பிரட் தம்பி ஐயா-தமிழ் காங்கிரஸ்-யானை 9,517 43.44% A. தியாகராசா-சுயேச்சை - Pair of Scales 5,649 25.78% Clough பாலசிங்கம் சுயேட்சை -சைக்கிள - 5,090 23.23% V. நவரத்தினம்-தமிழரசுகட்சி -கை-1,420 6.48% சோமசுந்தரம் சேனாதிராசா -சுயேச்சை-சாவி- 234 1.07% செல்லுபடியான வாக்குகள் 21,910 100.00% நிராகரிப்பு 199 மொத்தம் 22,109 பதிவில் உள்ளவை 30,138 வாக்களிப்பு வீதம் 73.:09------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1956 தேர்தல் V. A.கந்தையா -தமிழரசு கட்சி -வீடு 16,308 71.19% அல்பிரேட் தம்பி ஐயா -தராசு- 6,599 28.81% செல்லுபடியான வாக்குகள் 22,907 100.00% நிராகரிப்பு 189 மொத்தம் 23,096 பதிவில் உள்ளவை 32,410 வாக்களிப்பு வீதம் 71.26% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- March 1960 தேர்தல் V. A. கந்தையா -தமிழரசு கட்சி-வீடு-10,820 56.61% அல்பிரட் தம்பி ஐயா-சுயேச்சை-கப்பல்- 7,574 39.63% V.V. நல்லதம்பி-சுயேச்சை-சாவி- 719 3.76% செல்லுபடியானவை 19,113 100.00% நிராகரிப்பு 186 மொத்தம் 19,299 பதிவில் உள்ளவை 25,616 வாக்களிப்பு வீதம் 75.34% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- July 1960 தேர்தல் V. A. கந்தையா-தமிழரசு கட்சி-வீடு- 12,110 81.93% S. சேனாதிராசா-தமிழ் காங்கிரஸ் -கப்பல்- 2,671 18.07% செல்லுபடியானவை 14,781 100.00% நிராகரிப்பு 151 மொத்தம் 14,932 பதிவில் உள்ளவை 25,616 வாக்களிப்பு வீதம் 58.29% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. A. கந்தையா இறப்பு - 1963.................................................... August 1963 இடைத்தேர்தல் V. நவரத்தினம் தமிழரசு கட்சி-வீடு- 14,946 76.46% A.G. ராஜசூரியர்-சுயேச்சை -யானை 4,602 23.54% செல்லுபடியானவை 19,548 100.00% நிராகரிப்பு 143 மொத்தம் 19,691 பதிவில் உள்ளவை 31,473 வாக்களிப்பு வீதம் 62.56% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1965 தேர்தல் V. நவரத்தினம் -தமிழரசு கட்சி-வீடு- 13,558 69.98% N.T. சிவஞானம்-தமிழ் காங்கிரஸ்-சைக்கிள்- 5,816 30.02% செல்லுபடியானவை 19,374 100.00% நிராகரிப்பு 170 மொத்தம் 19,544 பதிவில் உள்ளவை 31,785 வாக்களிப்பு வீதம் 61.49% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1970 தேர்தல் K.P. ரத்தினம் -தமிழரசு கட்சி-வீடு- 13,079 53.35% P. கதிரவேலு-சுயேட்சை-சேவல்- 5,013 20.45% V. நவரத்தினம்-சுயாட்சி கழகம்-தராசு -4,758 19.41% N.T. சிவஞானம்-தமிழ் காங்கிரஸ்-சைக்கிள் 1,667 6.80% செல்லுபடியானவை 24,517 100.00% நிராகரிப்பு 95 மொத்தம் 24,612 வாக்களிப்பு வீதம் 76.88% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1977 தேர்தல் K.P.ரத்தினம் - தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி -உதய சூரியன் - 17,640 64.05% V. நவரத்தினம் -சுயாட்சி கழகம்-தராசு- 8,673 31.49% M. அமிர்தலிங்கம் -ஐக்கிய தேசிய கட்சி -யானை- 661 2.40% யோகேந்திரா துரைசாமி -சுயேச்சை-கதிரை - 279 1.01% தம்பி ஐயா பரநிருபசிங்கம் -சுயேச்சை--மணி-185 0.67% K. கனகரத்தினம்-சுயேச்சை-சாவி- 103 0.37% செல்லுபடியானவை 27,541 100.00% நிராகரிப்பு 132 மொத்தம் 27,673 பதிவில் உள்ளவை 36,372 வாக்களிப்பு வீதம் 76.08%(நன்றி -மடத்துவெளியான்)
இடுகையிட்டது PUNGUDUTIVU நேரம் 15:40

0 கருத்துரைகள்:
Kommentar veröffentlichen

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்
Link erstellen